Translate

niedziela, 29 września 2013

Ork wojownik v.1 / Orc warrior v.1

Ork wojownik uzbrojony w groźnie wyglądającą szablę i okrągłą tarczę.

Figurka metalowa 28 mm produkcji Mirlitona
Malowanie farbami: citadel, vallejo
Podstawka żywiczna 25 mm - piach z dodatkiem roślinności 


Ork posłaniec / Orc Messenger

Orc posłaniec niesie wieści wzywające wodzów hordy na wyprawę wojenną.

Figurka metalowa 28 mm produkcji Mirlitona
Malowanie farbami: Citadel, Vallejo
Podstawka żywiczna 25 mm - piach z dodatkiem roślinności     

Dowódca jazdy Barbarzyńców / Barbarian Cavalry Commander

Dowódca jazdy barbarzyńców.
Figurka metalowa 28 mm produkcji Mirlitona
Malowanie farbami: citadel, vallejo
Podstawka żywiczna 40 mm - Leśne podłoże (pomalowana i ozdobiona elementami roślinności)


 


Sztandarowy barbarzyńskiej kawalerii / Barbarian cavalry standard bearer

Sztandarowy jazdy barbarzyńców. 
Figurka metalowa 28 mm produkcji Mirlitona
Malowanie farbami: citadel, vallejo
Podstawka żywiczna 40 mm - Leśne podłoże (pomalowana i ozdobiona elementami roślinności)

Szwedzki muszkieter XVII wiek / Swedish Musketeer XVII Century

Szwedzki muszkieter z XVII wieku produkcji Wargamera w skali 15 mm. Figurka pochodzi ze strategicznej  gry bitewnej Ogniem i mieczem. sobota, 28 września 2013

Polska Piechota 1939 / Polish infantry 1939

Na zdjęciach grupa polskich żołnierzy z okresu kampanii wrześniowej 1939. Polacy jako pierwsi stawili zbrojny opór niemieckiemu agresorowi. Polska armia samodzielnie nie zdołała zatrzymać hitlerowskiej machiny wojennej. Osamotniona Polska walczyła pomimo tego, że została porzucona przez sojuszników z zachodu Francję i Anglię. Poniżej kilka bitew, które się rozegrały podczas kampanii wrześniowej:

Bitwa nad Bzurą (największa bitwa kampanii wrześniowej 1939 r.)
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Kałuszynem (jedno z najkrwawszych starć kampanii wrześniowej)
Bitwa w Borach Tucholskich (Krojanty - najsławniejsza szarża polskiej kawalerii)
Westerplatte i Bitwa pod Wizną (Symbole bohaterskiej obrony)
Bitwa pod Mławą
Obrona twierdzy Modlin 1939
Obrona Warszawy 1939
Bitwa pod Kockiem 1939 (ostatnia bitwa stoczona z Niemcami przez regularne polskie jednostki)
Obrona Helu (Ostatnia broniąca się placówka Polska, która skapitulowała 02.10.1939 r)

Kampania wrześniowa została przegrana. W trakcie walk z Niemcami na wschodnie tereny II RP wkroczył sojusznik Hitlera czyli Armia czerwona. Rozpoczął się sześcioletni mroczny okres niemieckiej okupacji ziem polskich. W 1941 roku sowieci zostali przepędzeni przez nacierające na Rosję wojska niemieckie. Od 1941 roku cały teren II RP znajdował się w szponach hitlerowskich Niemiec.

Polska piechota w zestawie Hata została uzbrojona w:

Pistolet 9 mm wz. 35 "Vis"

Karabin 7,92 mm wz. 98 "Mauser"
Karabin 7,92 mm wz. 98a "Mauser"
Karabinek 7,92 mm wz. 98 "Mauser" PWU
Karabinek 7,92 mm wz. 29
Karabinek 7,92 mm wz. 91/98/23 "Mosin"
Karabinek 7,92 mm wz. 91/98/25 "Mosin"
Karabin 8 mm wz. 1886/93 "Lebel"
Karabin 8 mm wz. 1916 "Berthier"
Karabin 8 mm wz. 1895 "Mannlicher"

Rkm 7,92 mm  wz. 28 "Browning"

Ckm 7,92 mm wz. 30 "Browning"

Karabin ppanc 7,92 mm wz. 35 "Kb.Ur."

Granatnik 46 mm wz. 36

Typów broni strzeleckiej używanych w tamtym czasie przez Polską armię było znacznie więcej jednak w zestawie Hata nie zostały uwzględnione. Strzelecy w zasadzie są uzbrojeni w Karabiny typu Mauser lub wz 29. Wielka szkoda, że żadnen z pozostałych producentów figurek w skali 1:72 nie wydał zestawu polskiej piechoty lub kawalerii z tego okresu.